مصرف داخلی کاغذ بازیافتی در ایتالیا به سطح بی سابقه ای می رسد

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۰/مرداد/۱۴۰۱

حجم مجموعه کاغذ بازیافت شده ایتالیا در سال ۲۰۲۱ به ۷ میلیون تن افزایش یافت

آمار Comieco نشان می دهد که حجم مجموعه کاغذ بازیافت شده ایتالیا در سال گذشته افزایش یافته است.
همچنین تولید کاغذ، به ویژه در بخش کاغذ های بسته بندی  به مصرف بیشتر کاغذ بازیافت شده در داخل کشور شده است.
با این حال، Comieco همچنان پتانسیل جمع آوری بیشتر و بهبود کیفیت را می بیند.
جمع آوری کاغذ بازیابی شده در تمام نقاط ایتالیا افزایش یافته است، اما هنوز پتانسیل در جنوب وجود دارد

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط