SCA کارخانه CTMP در Ortviken را زودتر از موعد مقرر راه اندازی کرد

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۴/آذر/۱۴۰۱

SCA کارخانه

کارخانه Ortviken SCA در سوئد خمیر کاغذ و همچنین ۷۵۶۰۰۰ تن کاغذ چاپ تولید می کند.

گروه جنگلداری سوئدی SCA کارخانه جدید CTMP خود را در محل کارخانه کاغذسازی سابق در Ortviken سوئد زودتر از موعد مقرر راه اندازی خواهد کرد. زمانی که نیروگاه با ظرفیت کار کند، ۳۰۰۰۰۰ تن درسال CTMP تولید خواهد کرد.
حجم سرمایه گذاری برای این کارخانه حدود ۱۵۰ میلیون یورو است. …

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط