هفته پُرنوسان معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۳۰/مهر/۱۴۰۰

در هفته اخیر سهم معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سرمایه، برای دومین هفته متوالی، نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

در هفته گذشته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۴۰ درصد بود که نسبت به سهم ۵۵ درصدی هفته پیشین کاهش یافته است.

با این حال در دو روز -دوشنبه و چهارشنبه- سهم معاملات اوراق بدهی از معاملات کل بازار ۸۶ درصد بود و در دیگر روزها سهم معاملات اوراق کمتر از معاملات سهام بود. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بود.

افزایش نقدشوندگی اوراق درآمد ثابت

در هفته اخیر در عین اینکه سهم اوراق کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است که به معنای افزایش نقدشوندگی اوراق است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۰ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به ۱۶ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان افزایش یافت.

روند هفته

روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس ۵۹۳ میلیارد تومان بود که تنها ۸ درصد ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. این رقم در روز یکشنبه به ۳۵۲ میلیارد تومان کاهش یافت که ۵ درصد معاملات کل بود. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق به ۴۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان افزایش یافت و سهم آن از ارزش کل معاملات بازار سهام ۸۶ درصد بود. روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان بود که ۱۹ درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد ۲ هزار و ۳۰۰ درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به ۳۷ هزار و ۸ میلیارد تومان رسید که ۸۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط