نرخ ارز دلار سکه طلا یورو شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۴/آذر/۱۴۰۰

قیمت دلار ، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار دیروز بالا رفت.

قیمت اونس طلا

هر اونس طلا، به ۱,۷۸۳ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و سه ) دلار  رسید .

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۳ -۰.۱۰ -۰.۰۱ ۰۶:۰۰
۱,۷۸۳ ۱۹ ۱.۰۶ روز قبل
۱,۷۶۴ -۲۰.۸۰ -۱.۱۸ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، به ۱,۳۰۲,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و دو هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۳.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۲,۱۰۰ ۴۳,۲۰۰ ۳.۳۱ ۱۷:۰۹
۱,۲۵۸,۹۰۰ -۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش
۱,۲۶۱,۹۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۰.۸۵ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۳.۳۱ درصدی، از ۵,۴۵۳,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار) تومان به ۵,۶۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد با افزایش ۲.۸۵ درصدی، از ۲۹,۳۰۰ (بیست و نه هزار و سیصد ) تومان به ۳۰,۱۶۰ (سی هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۱۶۰ ۸۶۰ ۲.۸۵ ۱۵:۲۲
۲۹,۳۰۰ ۶۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
۲۹,۲۴۰ ۳۱۰ ۱.۰۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، به ۲۷,۶۹۹ (بیست و هفت هزار و ششصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۹۹ ۶۴۱ ۲.۳۱ ۱۷:۰۹
۲۷,۰۵۸ ۶۹۸ ۲.۵۷ ۲ روز پیش
۲۶,۳۶۰ ۱۴۲ ۰.۵۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، به ۳۴,۱۴۴ (سی و چهار هزار و یکصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۴۴ ۹۰۱ ۲.۶۳ ۱۷:۲۰
۳۳,۲۴۳ ۱۱۲ ۰.۳۳ ۲ روز پیش
۳۳,۱۳۱ ۸۳ ۰.۲۵ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند

پوند با افزایش ۲.۰۳ درصدی، از ۳۹,۰۷۴ (سی و نه هزار و هفتاد و چهار ) تومان به ۳۹,۸۸۶ (سی و نه هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۸۸۶ ۸۱۲ ۲.۰۳ ۱۷:۲۰
۳۹,۰۷۴ ۹۸ ۰.۲۵ ۲ روز پیش
۳۸,۹۷۶ ۱۳۷ ۰.۳۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۴۰ تومان افزایش، ۸,۳۱۰ (هشت هزار و سیصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۳۱۰ ۳۴۰ ۴.۰۹ ۱۷:۰۹
۷,۹۷۰ ۵۰ ۰.۶۲ ۳ روز پیش
۷,۹۲۰ -۱۳۰.۰۰ -۱.۶۵ ۴ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه

لیر ترکیه  با رشد ۰.۸۹ درصدی به ۲,۲۳۰ (دو هزار و دویست و سی ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۹۳ تومان افزایش، ۲۳,۴۸۲ (بیست و سه هزار و چهارصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

در بازار سکه امامی نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۹۹۰۰۰ تومان افزایش، ۱۳,۰۲۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و بیست و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۰۲۵,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰ ۳.۰۶ ۱۷:۰۸
۱۲,۶۲۶,۰۰۰ -۴,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۱۲,۶۳۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۰.۵۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، به ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۵۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه با رشد ۱.۹۲ درصدی به ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲.۵۷ ۱۷:۱۰
۶,۶۲۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۰.۶۳ ۲ روز پیش
۶,۵۸۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۰.۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی با افزایش ۰.۷۶ درصدی، از ۲,۳۳۲,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و سی و دو هزار) تومان به ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط