نرخ ارز دلار سکه طلا یورو | تداوم پیشروی دلار و سکه

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۶/آبان/۱۴۰۰

در بازار ارز و طلای امروز قیمت دلار و قیمت طلا و قیمت سکه پیشروی را تجربه کردند.

در بازار ارز و طلای دیروز قیمت طلا ، قیمت سکه ، قیمت دلار ، قیمت درهم و قیمت یورو پیشروی کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، به ۱,۸۱۸ (یک هزار و هشتصد و هجده ) دلار  رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۸ ۳.۱۰ ۰.۱۷ ۰۶:۰۰
۱,۸۱۵ ۱۷ ۰.۹۱ روز قبل
۱,۷۹۸ ۳۴ ۱.۹ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، به ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۶۳ درصدی داشته است

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۱,۶۰۰ ۲.۶۳ ۱۷:۰۹
۱,۱۶۸,۴۰۰ -۴,۶۰۰.۰۰ -۰.۴ ۲ روز پیش
۱,۱۷۳,۰۰۰ ۴,۱۰۰ ۰.۳۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار، به ۵,۲۰۷,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۷۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد، به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۳۰ ۲۰۰ ۰.۷۱ ۱۷:۰۷
۲۷,۶۳۰ -۱۰۰.۰۰ -۰.۳۷ ۲ روز پیش
۲۷,۷۳۰ ۱۸۰ ۰.۶۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، به ۲۶,۷۶۴ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۷۶۴ -۴۰.۰۰ -۰.۱۴ ۱۷:۰۹
۲۶,۸۰۴ ۶۰ ۰.۲۲ ۲ روز پیش
۲۶,۷۴۴ ۱۸۵ ۰.۶۹ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، به ۳۲,۱۷۷ (سی و دو هزار و یکصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۱۷۷ ۲۷۳ ۰.۸۴ ۱۷:۲۰
۳۱,۹۰۴ -۲۴۶.۰۰ -۰.۷۸ ۲ روز پیش
۳۲,۱۵۰ ۱۷۶ ۰.۵۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

قیمت پوند – شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ نوامبر ۲۰۲۱ – با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۳۷,۵۴۲ (سی و هفت هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۵۴۲ -۹۵.۰۰ -۰.۲۵ ۱۷:۲۰
۳۷,۶۳۷ -۲۰۶.۰۰ -۰.۵۵ ۲ روز پیش
۳۷,۸۴۳ ۲۹۳ ۰.۷۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۷۰ (هفت هزار و پانصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۷۰ ۳۰ ۰.۳۹ ۱۱:۲۴
۷,۵۴۰ -۴۰.۰۰ -۰.۵۴ ۲ روز پیش
۷,۵۸۰ ۶۵ ۰.۸۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه – شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ نوامبر ۲۰۲۱ – با رشد ۱ درصدی به ۲,۹۸۰ (دو هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۹۸۰ ۳۰ ۱ ۱۷:۰۰
۲,۹۵۰ -۲۰.۰۰ -۰.۶۸ ۲ روز پیش
۲,۹۷۰ -۳۰.۰۰ -۱.۰۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، به ۲۲,۳۳۳ (بیست و دو هزار و سیصد و سی و سه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۳۳۳ ۹۴ ۰.۴۲ ۱۷:۲۰
۲۲,۲۳۹ -۱۰۳.۰۰ -۰.۴۷ ۲ روز پیش
۲۲,۳۴۲ ۱۴۰ ۰.۶۲ ۳ روز پیش

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی با افزایش ۱.۳۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱.۳۳ ۱۷:۰۸
۱۱,۸۲۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش
۱۱,۸۶۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه با رشد ۱.۱۳ درصدی به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۱۳ ۱۷:۱۰
۶,۰۸۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش
۶,۰۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، به ۳,۶۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۶ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۲۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

صعود چشمگیر بورس تهران/ شاخص بورس ۴۲ هزار واحد رشد کرد

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز ۴۲ هزار و ۲۰۰ واحد رشد کرد و به عدد یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۱ هزار و ۹۰۰ واحدی ، به ۳۸۶ هزار و ۲۵۴ واحد رسید. شاخص فرابورس نیز سبزپوش شد و  ۲۰  هزار و ۳۶۰ واحد را ثبت کرد.

 

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط