معاون ارشاد خراسان رضوی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاغذ آینده مطبوعات را تغییر می‌دهد

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۷/دی/۱۴۰۰

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاغذ، آینده رسانه های مکتوب و مطبوعات را تغییر می دهد و آنها را بیشتر به سمت فعالیت در فضای مجازی یا نشر الکترونیک سوق خواهد داد.

افشین تحفه گر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هرچند هم اکنون نیز خیلی از رسانه های مکتوب به سمت فعالیت در فضای مجازی پیش رفته اند اما حذف یارانه کاغذ به این موضوع سرعت خواهد داد با این حال روزنامه کاغذی مخاطب خود را خواهد داشت.
وی اضافه کرد: هم اکنون دولت نظارت خود را بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ بیشتر کرده است که هدف از این اقدام محدودیت در اختصاص آن نیست بلکه هدف عدالت در توزیع و مصرف کاغذ است.
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: متعاقب نظارتها بر کاغذ وارداتی در مرکز کشور، در استانها نیز با شمارش چاپ کتاب براساس فهرست اعلام وصول آنها به دبیرخانه توزیع کاغذ به نحوی توزیع عادلانه کاغذ و مصرف بهینه آن رصد می شود.
تحفه گر افزود: در هر صورت با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاغذ، کنش و واکنشهایی در بازار چاپ کتاب و مطبوعات و در تغییر قیمتها به وجود می آید و بهای خدمات در همه بخشها با تغییراتی همراه خواهد بود لذا باید قوانین و مقررات برای این فرآیند با دقت نظر ویژه ای اعمال شود.
۴۰۰ واحد چاپخانه، لیتوگرافی و جعبه سازی در خراسان رضوی دایر و ظرفیت ۲۰ درصد این واحدها به چاپ کتاب اختصاص یافته است. همچنین ۴۴١ ناشر فعال و ۵٣۴ کانون آگهی و تبلیغات در این استان فعالیت دارند.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط