قیمت سکه ، دلار و یورو در بازار امروز پنجشنبه ۲ دی۱۴۰۰

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲/دی/۱۴۰۰

امروز قیمت سکه و قیمت یورو در حالی افزایش را تجربه کرد که قیمت دلار متشکل پایین رفت.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۳,۲۵۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۶ ۱۱:۲۲
۱۳,۲۲۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱۳,۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۰۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۷۲ درصدی، از ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۶,۸۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۱۱:۲۴
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۳,۸۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان به ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی، از ۲۷,۱۹۹ (بیست و هفت هزار و یکصد و نود و نه ) تومان به ۲۷,۱۹۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۹۰ -۹.۰۰ -۰.۰۴ ۱۱:۲۳
۲۷,۱۹۹ ۳۱ ۰.۱۱ روز قبل
۲۷,۱۶۸ ۱۱۵ ۰.۴۲ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۱۹ تومان افزایش، ۳۴,۱۸۶ (سی و چهار هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۸۶ ۱۱۹ ۰.۳۴ ۱۱:۲۰
۳۴,۰۶۷ ۱۱۸ ۰.۳۴ روز قبل
۳۳,۹۴۹ ۹۷ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط