قیمت سکه ، دلار و یورو در بازار امروز سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۳/آذر/۱۴۰۰

قیمت سکه در بازار امروز پیشروی کرد.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۱۲,۹۷۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار) تومان به ۱۳,۰۱۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و پانزده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۰۱۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۳ ۱۱:۲۹
۱۲,۹۷۵,۰۰۰ -۹۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۴ روز قبل
۱۳,۰۷۰,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه  امروز – سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ – با کاهش ۰.۴۴ درصدی به ۶,۷۷۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۴ ۱۱:۳۱
۶,۸۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۵ روز قبل
۶,۸۳۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۵۲ درصدی، از ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۳,۷۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۳۲۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، از ۲۷,۲۸۷ (بیست و هفت هزار و دویست و هشتاد و هفت ) تومان به ۲۷,۲۶۳ (بیست و هفت هزار و دویست و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۶۳ -۲۴.۰۰ -۰.۰۸ ۱۱:۲۹
۲۷,۲۸۷ -۱۳۵.۰۰ -۰.۵ روز قبل
۲۷,۴۲۲ -۱۲.۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد  امروز – سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ – با کاهش ۱.۰۹ درصدی به ۳۳,۲۲۳ (سی و سه هزار و دویست و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۲۲۳ -۳۶۴.۰۰ -۱.۰۹ ۱۱:۲۰
۳۳,۵۸۷ -۷۰۶.۰۰ -۲.۱۱ روز قبل
۳۴,۲۹۳ -۵۰۹.۰۰ -۱.۴۹ ۲ روز پیش

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط