قیمت دلار و یورو در صرافی ملی؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۲/فروردین/۱۴۰۱

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۲۹۳ (بیست و پنج هزار ودویست و نود و سه تومان) اعلام کرد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵,۰۴۲ (بیست وپنج هزارو چهل و دو تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۲۹۳ (بیست و پنج هزار ودویست و نود و سه  تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۷,۹۵۹ ( بیست وو هفت هزار و نهصد و پنجاه و نه  تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۲۴۰(بیست و هشت هزار و  دویست و چهل تومان) است.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط