قیمت دلار و یورو در صرافی ملی؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۱/اردیبهشت/۱۴۰۱

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۶۶۲(بیست و پنج هزار وششصد وشصت و دو تومان) اعلام کرد.

 

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵,۴۰۷  (بیست و پنج هزار و  چهارصد و هفت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۶۶۲(بیست و پنج هزار وششصد وشصت و دو تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۸,۵۳۴ ( بیست وهشت هزارو پانصد و سی و چهار   تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۸۲۱ (بیست و هشت هزار و هشتصد و بیست و یک تومان) است.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط