قیمت دلار و یورو در صرافی ملی؛ امروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۸/بهمن/۱۴۰۰

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۴۴۸ (بیست وچهار هزار و چهارصد و چهل و هشت تومان) اعلام کرد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۲۰۵ (بیست وچهار هزار ودویست و پنج تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۴۴۸ (بیست وچهار هزار و چهارصد و چهل و هشت تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز ۲۷,۹۲۳ ( بیست و و هفت هزار و نهصد و بیست و سه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۲۰۴(بیست و هشت هزار و دویست و چهار تومان) است.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط