قیمت دلار و یورو در صرافی ملی؛ امروز یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۴/بهمن/۱۴۰۰

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا ر ۲۵,۲۳۴ (بیست وپنج هزار و دویست و سی و چهار تومان) اعلام کرد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا  ۲۴,۹۸۳ (بیست وچهار هزار و نهصد و هشتاد و سه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۲۳۴ (بیست وپنج هزار و دویست و سی و چهار  تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز   ۲۸,۶۰۶( بیست و هشت هزار وششصد و شش تومان) و قیمت فروش یورو  ۲۸,۸۹۴ (بیست و هشت هزار وهشتصد و نود و چهار  تومان) است.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط