قیمت دلار و یورو در صرافی ملی؛ امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۴/بهمن/۱۴۰۰

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۱۶۲ (بیست وپنج هزار و صد و شصت و دو تومان)اعلام کرد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا  ۲۴,۹۱۲ (بیست وچهار هزار و  نهصد و دوازده  تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۱۶۲ (بیست وپنج هزار و صد و شصت و دو  تومان) اعلام شد.

قیمت خرید یورو امروز  ۲۸,۳۱۷ ( بیست و هشت هزار وسیصد و هفده تومان) و قیمت فروش یورو  ۲۸,۶۰۲ (بیست و هشت هزار وششصد و دو تومان) است.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط