قیمت دلار و درهم در بازار امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۵/بهمن/۱۴۰۰

قیمت دلار در بازار متشکل امروز افزایش یافت.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۲۵,۲۶۴ (بیست و پنج هزار و دویست و شصت و چهار ) تومان به ۲۵,۲۷۵ (بیست و پنج هزار و دویست و هفتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۷۵ ۱۱ ۰.۰۴ ۱۱:۳۱
۲۵,۲۶۴ -۲۰۴.۰۰ -۰.۸۱ روز قبل
۲۵,۴۶۸ -۸۴.۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۶۵ درصدی، از ۷,۷۳۰ (هفت هزار و هفتصد و سی ) تومان به ۷,۶۸۰ (هفت هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۶۸۰ -۵۰.۰۰ -۰.۶۶ ۱۱:۳۱
۷,۷۳۰ ۱۰۰ ۱.۲۹ روز قبل
۷,۶۳۰ ۲۰ ۰.۲۶ ۲ روز پیش

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط