قیمت دلار، یورو و درهم در بازار امروز پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۹/دی/۱۴۰۰

در بازار امروز قیمت دلار متشکل و قیمت درهم اندکی پایین رفت. قیمت یورو نیز رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۲۷,۱۶۶ (بیست و هفت هزار و یکصد و شصت و شش ) تومان به ۲۷,۰۵۵ (بیست و هفت هزار و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۰۵۵ -۱۱۱.۰۰ -۰.۴۱ ۱۱:۳۰
۲۷,۱۶۶ -۱۴.۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۲۷,۱۸۰ ۹.۰۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۳۵ تومان افزایش، ۳۳,۸۱۰ (سی و سه هزار و هشتصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۸۱۰ ۲۳۵ ۰.۶۹ ۱۱:۲۰
۳۳,۵۷۵ ۹۷ ۰.۲۸ روز قبل
۳۳,۴۷۸ -۳۳۷.۰۰ -۱.۰۱ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۴۰,۱۹۴ (چهل هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۱۹۴ ۲۶۶ ۰.۶۶ ۱۱:۲۰
۳۹,۹۲۸ ۱۸۷ ۰.۴۶ روز قبل
۳۹,۷۴۱ -۳۰۲.۰۰ -۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله)، امروز به ۸,۱۴۰ (هشت هزار و یکصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۱۴۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۲ ۱۱:۲۹
۸,۱۵۰ ۵۰ ۰.۶۱ روز قبل
۸,۱۰۰ -۸۰.۰۰ -۰.۹۹ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۴۵ تومان افزایش، ۲۳,۳۰۸ (بیست و سه هزار و سیصد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط