فردا آخرین مهلت ارائه اطلاعات رسانه‌های مکتوب برای دریافت کاغذ

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۱/خرداد/۱۴۰۱

۲۱ خرداد ماه پایان مهلت تکمیل موارد مندرج در سامانه جامع رسانه‌های کشور است اما سامانه باز خواهدماند وکاغذ حمایتی نشریاتی که پس از این تاریخ ثبت اطلاعات کرده‌اند درنوبت‌های بعد داده خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی شنبه ۲۱ خرداد ماه را پایان مهلت تکمیل موارد مندرج در سامانه جامع رسانه‌های کشور اعلام کرده است. کاغذ حمایتی نشریاتی که پس از این تاریخ ثبت اطلاعات کرده‌اند در نوبت‌های بعد داده خواهد شد.
در اطلاعیه‌ای که ۱۱ خرداد بدین منظور صادره شده آمده است: حسب ماده ۲۰ قانون مطبوعات و نظر به ضرورت ساماندهی امور حمایتی، مقتضی است نسبت به تکمیل موارد مندرج در سامانه جامع رسانه‌های کشور حداکثر تا تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ اقدام فرمائید.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: موارد خوداظهاری، مورد بررسی کارشناسیِ همکاران این اداره کل و سایر مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.
میانگین شمارگان واقعی روزانه نشریه در اردیبهشت‌ماه، متوسط مصرف کاغذ در هر شماره نشریه، میانگین شمارگان توزیع شده روزانه در استان دفتر مرکزی، میانگین شمارگان برگشتی روزانه در استان دفتر مرکزی، نام شرکت توزیع‌کننده نشریه در استان مرکزی، نام شرکت توزیع کننده نشریه در سایر استان‌ها و همچنین تعداد افراد بیمه شده با کد کارگاهی رسانه در اردیبهشت‌ماه، ازجمله مواردی است که از مدیران رسانه‌های مکتوب خواسته شده است، با ورود به سامانه جامع رسانه‌ها به نشانی اینترنتی : (e-rasaneh.ir) نسبت به تکمیل آن‌ها، اقدام کنند.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط