سقف شکنی قیمت و عرضه هفتگی دلار در بازار

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۲/آبان/۱۴۰۰

متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو متشکل، سنا و آزاد افزایش یافت. قیمت هفتگی دلار آزاد به کانال ۲۸ هزار تومان وارد شد و روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. رکورد عرضه دلار نیز در هفته اخیر ارتقا یافت.

به نقل از اکوایران ، متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد به کانال ۲۸ هزار تومان وارد شد و روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. متوسط قیمت دلار در هفته اخیر ۲۸ هزار و ۱۰۵ تومان بود. قیمت هفتگی دلار سنا و متشکل نیز تغییراتی مثبت را به ثبت رساندند به کانال قیمتی بالاتر وارد شدند. قیمت دلار سنا روی ۲۷ هزار و ۵۰۶ تومان قرار گرفت و قیمت دلار متشکل روی ۲۷ هزار و ۱۷۱ تومان ایستاد.

متوسط هفتگی قیمت یورو افزایش یافت

همراه با دلار متوسط هفتگی قیمت یورو نیز افزایش یافت. متوسط قیمت یورو آزاد در کانال ۳۲ هزار تومان قرار گرفت و قیمت یورو سنا و متشکل به کانال ۳۱ هزار وارد شدند. قیمت یورو آزاد در هفته اخیر ۳۲ هزار و ۳۹۸ تومان بود. قیمت یورو سنا روی ۳۱ هزار و ۵۰۱ تومان قرار گرفت و قیمت یورو متشکل روی ۳۱ هزار و ۳۸ تومان ایستاد.

عرضه دلار متشکل رکورد زد

همراه با رشد قیمت دلار، عرضه هفتگی آن در بازار متشکل رشد کرد و روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. عرضه دلار با رشد ۱.۵ درصدی نسبت به هفته گذشته ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار گزارش شد. عرضه دلار در هفته گذشته رکورد سال بود و این رکورد در هفته اخیر ارتقا یافت.

عرضه یورو نیز در هفته اخیر از هفته گذشته بالاتر بود. عرضه یورو در هفته اخیر ۲۴ درصد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و روی ۱۱ میلیون و ۶۷۳ هزار قرار گرفت.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط