سرعت گیری نرخ سود بین بانکی در بازار باز

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۴/مهر/۱۴۰۰

نرخ سود بین بانکی در هفته اول مهر ماه روندی افزایشی پیدا کرده و بانک مرکزی برای مهار رشد افسارگسیخته آن اقدام به بسط پول در بازار باز نمود

بررسی هفتگی نرخ سود ها در اولین هفته پاییز نشان از رشد نرخ سود در دوبازار و کاهش در یک بازار مالی بوده است.

بازار اوراق بدهی یا همان بازار اولیه اما در این هفته عملیاتی را ثبت نکرده و بنابراین تغییری در نرخ سود حاصل نشده است.

نرخ سود اوراق بدهی دولتی

دولت برای تامین کسری بودجه خود بازاری را راه اندازی کرد تا از این طریق بتواند بخشی از کسری خود را تا پایان سال جبران کند.  بانکها و نهادهای سرمایه ای به عنوان بازیگران در این بازار اوراق پیشنهادی دولت را خریداری کرده و دولت درآمد حاصل از فروش در این بازار را در راستای تامین کسری بودجه خود هزینه می کند.

ویژگی های اوراقی که برای خریداران جذابتر است نرخ سود و تاریخ سررسید آنهاست. به این صورت که هر چه نرخ سود بالاتر باشد خریداران اوراق بیشتر به خرید اوراق و در نهایت تامین کسری بودجه دولت تمایل خواهند داشت.

در همین خصوص نرخ سود موزون در فروش هفتگی اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی تابستان برابر با ۲۱.۱ درصد ثبت شد. در هفته بعد اما خرید و فروش در این بازار برگزار نشده و به همین دلیل نرخ سود نیز محاسبه نشد.

نرخ سود خرید و فروش اوراق دولتی در هفته اول مهر

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید یک ساله به در سطح ۲۲ درصد قرار گرفته و تا سه ساله در سطح ۲۴ درصد بسته شده است.

بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.

روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق که در هفته گذشته به بالاتراز ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده بود دوباره در انتهای رفتار نوسانی خود کاهش یافته و در پایان هفته در محدوده ۲۲ درصد قرار گرفته است. 

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه برخلاف اوراق یکساله تقریبا تغییری نکرده و در انتها در همان میزن ۲۳.۳ درصد ثابت ماند.

این روند برای نرخ بازدهی سه ساله اوراق هم رفتاری شبیه به اوراق دو ساله داشته و در نهایت در مرز ۲۴ درصد باقی ماند. این سطح از نرخ سود برای اوراق سه ساله سطح بالایی به شمار می آید.

افزایش نرخ سود وام مسکن در هفته اول پاییز

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض نمایند. هر کدام از این اوراق هزینه ای دارد که در بازار خرید و فروش آن مشخص می شود. 

رفتار نرخ سود در بازار مسکن نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان است. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه سی و یکم تیر ماه این متغیر در حد ۲۱.۱۷ درصد بود در این هفته با کمی افزایش به ۲۱.۴۴ درصد رسید . به عبارت دیگر در این هفته هزینه وام برای خرید مسکن برای متقاضیان مجرد و متاهل خود گران تر شده است. 

روند صعودی نرخ سود بین بانکی

در صورت برخورد جدی بانکها به کسری نقدینگی، مجبور به استقراض از یکدیگر هستند. این بازار را بازار شبانه می گویند. در این بازار بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند.  درهفته های پایانی تابستان روند بسط اعتبارات در کشور افزایشی شده و رکورد های بی سابقه ای را به ثبت رسانید که نشان از کسری شدید نقدینگی بوده است. همین اتفاق منجر به روندی صعودی در نرخ سود بین بانکی بوده و رکورد بی سابقه ای را در نیم سال ابتدایی سال جاری به ثبت رسانید.

در همین رابطه نرخ سود با افزایش ۰.۲۴ واحد درصدی از ۱۹.۱ درصد به ۱۹.۳۵ درصد رسید.

نرخ سود بازار باز در هفته اول پاییز

بانک مرکزی در هر هفته به منظور کنترل نقدینگی در بانکها و کنترل نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز می پردازد. 

این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ سود بین بانکی به منظور رسیدن به رقمی مشخص بوده که در هدفگزاری نرخ تورم نیز دخیل خواهد بود. بنابراین این بازار می تواند بر وضع معیشتی مردم و قدرت خریدشان اثر گذار باشد.

نگه داشتن نرخ سود در موقعیت هدف یکی از مهمترین مقاصد بانک مرکزی از عملیات در این بازار است. داد و ستد بانک مرکزی و بانک ها در این بازار می تواند عاملی در جهت جلوگیری از رشد نرخ سود بین بانکی باشد. در همین رابطه عملیات انجام شده در هفته نخست پاییز گویای بسط ۱۸ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان با نرخ سود موزون ۱۹.۳۱ درصد بوده است. این رقم کمترین نرخ سود در بازار بین بانکی بوده که در راستای مهار نرخ بهره بوده است.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط