حقیقی های بورس همچنان در مدار خروج

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۷/آذر/۱۴۰۰

معاملات امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۰ بازار سهام با نوسان محدودی دنبال شد تا همچنان برای روزهای بعد هم پیش بینی ها بر همین مدار باشد.

معاملات امروز بازار سهام هم در دامنه نوسانات محدود دنبال شد. بدین ترتیب شاخص کل با ۴.۷ هزار واحد معادل ۰.۳۵ درصد افت در نقطه ۱.۳۳۷ میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با افت ۲.۶ درصدی در نقطه ۳۶۱.۱ هزار واحد ایستاد. ارزش کل معاملات امروز در بازار سهام ۵.۹ هزار میلیارد تومان بود که ۲.۹ هزار میلیارد تومان آن برای معاملات خرد بود.

کگل، شفن، نوری، شستا و تیپیکو بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل بورس داشتند.  در فرابورس هم شاخص کل با افت ۷۷ واحدی در نقطه ۱۹.۱ هزار واحد ایستاد. آریا، وهور، غصینو، فرابورس و مارون ۵ نمادی بود که بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل فرابورس داشتند.

در این روز البته تراز پول حقیقی ها برای سهام و صندوق ها متفاوت بود؛ حقیقی ها ۲۶۹.۱ میلیارد تومان از پول هایشان را از بازار خارج کردند و ۷۴.۴ میلیارد تومان پول وارد صندوق های با درآمد ثابت کردند.

بیشترین خروجی پول حقیقی ها در نماد وگردش با ۲۸.۱ میلیارد تومان بود. حقیقی ها همچنین ۱۲.۶ میلیارد تومان در سپیدار، ۱۲ میلیارد تومان در شستا، ۱۰.۵ میلیارد تومان در نوری و ۹.۴ میلیارد تومان در شبندر پول از بازار سهام خارج کردند. بیشترین ورودی پول حقیقی ها برای جم با ۱۰.۷ میلیارد تومان بود. حقیقی ها همچنین ۶.۹ میلیارد تومان در سمگا، ۵.۱ میلیارد تومان در غناب و ۴.۶ میلیارد تومان غکورش پول وارد بازار سهام کردند.

حقوقی ها هم در معاملات امروز، بیشترین خریدهایشان را در نمادهای فملی، البرز، وپارس، غگل و ملت انجام دادند و در نماد وبصادر بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.

سرانه معامله حقیقی ها هم با همان شکاف به نفع فروشندگان بود؛ بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها ۱۳.۷ میلیارد تومان و سرانه فروش حقیقی ها ۱۵.۲ میلیارد تومان برآورد شد.

ارزش صف های خرید از ۳۶۱.۶ میلیارد تومان در ابتدای معاملات به ۸۲ میلیارد تومان در پایان معاملات رسید. ارزش صف های فروش هم از ۵۴۵.۴ میلیارد تومان در ابتدای معاملات به ۶۱۲.۵ میلیارد تومان در پایان معاملات رسید. تعداد نمادهای دارای صف فروش همچنان نزدیک ۴ برابر تعداد نمادهای دارای صف خرید بود. شکاف میان صف های فروش و صف های خرید از ابتدا تا انتهای معاملات با همان سیکل دنبال شد.

کدام سهم ها بیشترین بازدهی را داشت؟

بیشترین بازدهی قیمت را در بورس ثامید با ۵.۱۳ درصد به ثبت رساند. شدوص با ۴.۹۲ درصد بیشترین کاهش قیمت داشت. بیشترین حجم معاملات در بورس برای خگستر و فملی بود. بیشترین کاهش ارز بازار هم برای کگل، شفن، نوری، شستا و تپیکو به ثبت رسید.

همچنین بیشترین افزایش قیمت در فرابورس برای بساما با ۴.۹۲ به ثبت رسید. گدنا با ۴.۸۵ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشت. بیشترین حجم معاملات امروز فرابورس هم برای نمادهای سمگا، فرابورس، کرمان و وهور به ثبت رسید. بیشترین کاهش ارزش بازار در فرابورس برای آریاریال وهور، غصینو، فرابورس، مارون و زاگرس بود.

بیشترین نسبت حجم به شناوری در معاملات امروز برای نماد مفاخر با ۹.۹ درصد بود.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط