تداوم زیان در صنایع چوب و کاغذ ایران

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۲۶/بهمن/۱۴۰۰

فعالیت تولیدی شرکت چوکا در دوره شش ماه نخست سال‌جاری به دو محصول کاغذ و تخته چندلا محدود بوده است.

محمد‌صادق امیدوار : مطابق با گزارش‌ها و صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال (حسابرسی شده)، فعالیت صنایع چوب و کاغذ ایران- چوکا در چند سال گذشته با زیان خالص همراه بوده و حاصل این موضوع زیان انباشته ۳ هزار میلیارد ریالی شرکت تا پایان دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ بوده است. اگرچه در دوره شش ماه نخست سال‌جاری این شرکت توانست میزان زیان خالص خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۰ درصد بهبود بخشد، اما همچنان فعالیت شرکت در این بازه زمانی با زیان همراه بوده که این موضوع منجر به افزایش زیان انباشته شرکت در پایان دوره شش ماهه نخست سال شده است.

عدم دستیابی به  ظرفیت عملی تولید
فعالیت تولیدی شرکت چوکا در دوره شش ماه نخست سال‌جاری به دو محصول کاغذ و تخته چندلا محدود بوده است. اگرچه میزان تولید محصولات ذکر شده در این بازه زمانی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ با افزایش روبه‌رو بوده، اما همچنان میزان تولید این شرکت از میزان ظرفیت معمولی (عملی) تولید فاصله قابل توجهی داشته است.
شرکت چوکا  با به کارگیری ۶۱۳ نفر نیروی رسمی ‌و قراردادی و ۷۱ نفر کارکنان شرکت‌های خدماتی توانسته  با ۱۲درصد افزایش، تولیدکاغذ خود را از ۱۴هزار و ۱۹۱ تن در دوره شش ماهه نخست سال گذشته به ۱۵هزار و ۹۴۶ تن در شش ماهه نخست سال جاری برساند. این در حالی است که ظرفیت عملی تولید این محصول برای بازه زمانی شش ماهه به میزان ۲۵هزار تن بوده و در بازه زمانی شش ماه نخست سال جاری تنها حدود ۶۴ درصد از این ظرفیت استفاده شده است.
 همچنین شرکت چوکا در شش ماه نخست سال جاری به میزان ۲۶۱ متر مکعب تخته چندلا تولید کرده و این در حالی است که در چند سال گذشته با وجود ظرفیت ۴‌۲۲۶ متر مکعبی تولید برای بازه زمانی ۱۲ ماهه تخته چندلا، شرکت  این محصول را در چند سال گذشته تولید نکرده است. باید اشاره کرد که حجم  تخته چند‌لا تولید شده در بازه زمانی شش ماهه نخست سال جاری تنها حدود ۱۲ درصد از ظرفیت عملی تولید این محصول را پوشش داده است.
۱۴۲ درصد افزایش سود ناخالص عملیاتی
در چندین سال گذشته، کاغذ تنها محصول اصلی فروخته شده توسط شرکت چوکا بوده و البته پیش از سال ۹۹، بازار هدف کاغذ تولید شده توسط این شرکت در داخل و خارج از کشور بوده است، اما در دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ و همچنین بازه زمانی شش ماهه نخست سال جاری، فروش این شرکت تنها به داخل کشور محدود شده است.
میزان فروش کاغذ شرکت چوکا در بازه زمانی شش ماهه نخست سال جاری   ۱۳هزار و ۱۴۹ تن  بوده و شرکت از محل فروش این محصول  هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال درآمد کسب کرده که این میزان درآمد نسبت به درآمد حاصل از فروش دوره شش ماه نخست سال گذشته با حجم فروش مشابه (۱۳هزار و ۱۵۰ تن کاغذ) به میزان ۸/ ۸۲درصد افزایش داشته است. می‌توان نتیجه گرفت که دلیل این افزایش در درآمد‌های عملیاتی چیزی جز افزایش در نرخ فروش محصولات نبوده و شرکت بیان کرده است که این نرخ بر اساس کمیته قیمت‌گذاری و تصویب در هیات‌مدیره با توجه به شرایط و کشش بازار تعیین شده است.
بهای تمام شده این درآمد‌ها در دوره شش ماه نخست سال‌جاری به میزان هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره شش ماه نخست سال گذشته (‌۸۰۲ میلیارد ریال‌) به میزان ۸۰درصد افزایش داشته است. سهم عمده‌ای از بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی ‌(۹۲درصد)، مربوط به خرید مواد مستقیم مصرفی بوده که هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال از آن صرف خرید آخال و ۱۲۴ میلیارد ریال صرف خرید چوب و مقدار بسیار کمی‌ صرف خرید خمیر شده است.
در نتیجه با توجه به موارد ذکر شده، سود ناخالص عملیاتی این شرکت در دوره شش ماهه نخست سال جاری با ۱۴۲ درصد افزایش نسبت به دوره شش ماهه نخست سال گذشته به میزان ۸۵ میلیارد ریال بوده است.
۱۴۹ میلیارد ریال زیان خالص عملیاتی چوکا
در هر دو دوره شش ماهه نخست سال جاری و شش ماه نخست سال گذشته میزان هزینه‌های فروش، ادارى و عمومى و سایر هزینه‌های عملیاتی صنایع چوب و کاغذ ایران از سود ناخالص عملیاتی این شرکت بیشتر بوده و این موضوع منجر شده است که فعالیت شرکت در دوره‌های مذکور با زیان خالص عملیاتی روبه‌رو شود. در دوره شش ماهه نخست سال جاری هزینه‌های فروش، ادارى و عمومى این شرکت برابر ۸۵ میلیارد ریال بوده که ۲۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته و شامل ۸ میلیارد ریال هزینه‌های فروش و توزیع و  ۷۷ میلیارد ریال هزینه‌های اداری و عمومی ‌بوده است.
سایر درآمد‌های عملیاتی این شرکت در دوره شش ماهه نخست سال جاری به میزان ۱۱ میلیارد ریال بوده که از محل درآمد حاصل از فروش کمپوست (۱۰ میلیارد ریال) و درآمد حاصل از فروش آب مقطر و خاک اره (‌یک میلیارد ریال) حاصل شده است. از سوی دیگر سایر هزینه‌های عملیاتی این شرکت در بازه زمانی مذکور برابر ۱۶۰ میلیارد ریال بوده  که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته و شامل حدود ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه‌های جذب نشده در تولید و حدود ۹ میلیارد ریال هزینه‌های ناشی از فروش کمپوست بوده است.
با توجه به موارد ذکر شده‌، زیان خالص عملیاتی فعالیت شش ماهه نخست سال جاری صنایع چوب و کاغذ ایران به میزان ۱۴۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (‌۱۶۱ میلیارد ریال) ۸ درصد بهبود یافته است.
افزایش قابل توجه سایر درآمد‌های غیرعملیاتی
در دوره شش ماهه نخست سال جاری، سایر درآمد‌های غیر عملیاتی صنایع چوب و کاغذ ایران به میزان ۷۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۳۹۸ درصدی روبه‌رو بوده است. سهم عمده‌ای از این درآمدها مربوط به بخشودگی جرائم تامین اجتماعی به مبلغ ۵۷ میلیارد ریال بوده و شرکت در این مورد بیان کرده است که این عنوان مربوط به پیگیری‌های انجام شده جهت اخذ بخشودگی از سازمان تامین اجتماعی بوده است.
در نهایت با توجه به موارد ذکر شده و سایر موارد موجود در صورت‌های مالی این شرکت باید بیان کرد که حاصل فعالیت صنایع چوب و کاغذ ایران- چوکا در شش ماه نخست سال جاری، زیان خالص ۷۲ میلیارد ریالی بوده و این عنوان نسبت به زیان خالص ۱۴۶ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته ۵۰ درصد بهبود یافته است.
افزایش زیان انباشته صنایع چوب و کاغذ ایران
صنایع چوب و کاغذ ایران سال ۱۳۹۹ را با ۲ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال زیان انباشته حاصل از فعالیت خود در دوره‌های قبل آغاز کرد. حاصل فعالیت این شرکت در دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ زیان ناخالص ۲۴۷ میلیارد ریالی بوده که این موضوع باعث شد میزان زیان انباشته در پایان سال مالی ۹۹ به ۳هزار میلیارد ریال برسد و شرکت فعالیت سال  ۱۴۰۰   خود را با این میزان زیان انباشته آغاز کند. فعالیت شش ماهه نخست سال جاری چوکا نیز نتوانست از این میزان زیان انباشته بکاهد و زیان خالص ۷۲ میلیارد ریالی در این بازه زمانی باعث شد زیان انباشته در پایان دوره مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳ هزار و ۷۶ میلیارد ریال برسد.
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا در ۱۴ خرداد ۱۳۵۲ به صورت سهامی‌خاص تاسیس و در ۱۰ مهرماه ۱۳۷۴ شخصیت حقوقی این شرکت از سهامی ‌خاص به سهامی‌عام تغییر یافت و متعاقبا در شهریور ماه ۱۳۸۸ شخصیت حقوقی این شرکت از سهامی‌عام به سهامی‌ خاص تبدیل شد.
فعالیت اصلی این شرکت شامل احداث، اداره و توسعه و نوسازی کارخانه‌های صنایع چوب و چوب‌بری و کاغذسازی و تهیه و تولید انواع فرآورده‌های چوبی، خمیر کاغذ، کاغذ و سایر انواع فرآورده‌های سلولزی و فروش محصولات مزبور در داخل و خارج کشور، ایجاد و بهره‌برداری از جنگل، مشارکت و سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها و به طور کلی، کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی مرتبط با موضوعات فوق است.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط