بازدهی منفی شاخص های بورس/توان اندک خریداران

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۶/آبان/۱۴۰۰

با بازدهی منفی شاخص در یک هفته گذشته، فعلا توان فروشندگان در سمت عرضه بالا ارزیابی میشود و این در حالی است که سمت تقاضا بیشتر سعی کرده با تحرکات در تک سهم و برخی گروه ها مانع از افت بیشتر شاخص شود.

شاخص کل بورس در یک هفته سپری شده با وجود اینکه در دو روز پایانی با شیب مثبت دنبال شد اما در پایان هفته با بازدهی منفی نزدیک ۳ درصد و شاخص کل هم وزن با بازدهی منفی ۵ درصد روبه رو شد. بازار سهام در هفته گذشته اگرچه در سه روز ابتدایی بیشتر به نفع فروشندگان دنبال شد، اما در دو روز پایانی تحرکات سمت تقاضا برای شاخص سازها به ثبت رسید.

با این وصف بورس در هفته ای که سپری شد، بدون تغییرات جدی بیشتر حاکی از فعال بودن فروشندگان در سمت عرضه دارد. در این میان تحرکات سمت تقاضا اگرچه در برخی گروه ها و تک سهم ها به ثبت رسید اما خریداران تنها در دو روز پایانی مانع از افت بیشتر شاخص بورس شدند. با غیرفعال شدن تغییرات نرخ ارز و کامودیتی ها موتورهای رشد بازار سهام نیز فعلا غیرفعال شده است.

با این رویکرد فعلا بازار در شرایط انتظاری و تردید به سر میبرد و بعید است موجی را در این روزها پشت سر بگذارد. البته برخی هم با اشاره به خط ترسیمی  سیاست گذاری دولت در تامین کسری بودجه و عملیات بازار باز سیاست گذار پولی در زمینه بازار بدهی تاکید دارند بازار در شرایط نزولی به سر خواهد برد و مختصات فعلی را حتی دستکاری شده قلمداد میکنند. فروشندگان اکنون با نیرو و فشار بیشتری در سمت عرضه اجازه خودنمایی به خریداران را در سمت تقاضا نمیدهند. خریداران هم اگرچه متمایل اند که تحرکاتی را در برخی گروه های بورسی به ثبت برسانند اما توان لازم را در این خصوص ندارند.

اگرچه بیشترین انتظارات خریداران را مربوط به عدم تعیین تکلیف درباره مذاکرات برجامی وین بدانیم با برگزاری جلسات معاونان وزارت امورخارجه ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل اکنون به نظر میرسد به زودی تا هفته آینده زمان دقیق مذاکرات وین مشخص شود.

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط