اتفاق بی سابقه در بورس /بازار سهام یا بازار اوراق؟

نویسنده: محمد

در تاریخ: ۱۴/مهر/۱۴۰۰

روز دوشنبه ۸۴ درصد از ارزش معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت که در ۶ ماه اخیر بی‌سابقه است.

روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۴۴ هزار و ۷۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز ‌‌یکشنبه ۱۸۸ درصد افزایش یافته است. اما نکته حائز اهمیت این است که ۸۴ درصد ارزش کل معاملات به اوراق درآمد ثابت اختصاص داشت.

افزایش سهم اوراق از معاملات بازار سهام

ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت ۳۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بود که نسبت به روز گذشته رشد ۴۷۷ درصدی داشته است. 84 درصد از ارزش معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت که در ۶ ماه اخیر بی‌سابقه است. 

اما در ۳ روز اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام ۵۵ درصد بود. 

روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس ۷ هزار و ۵۳ بود که ۴۲ درصد ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. این رقم در روز یکشنبه به ۶ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان رسید که ۴۴۱ درصد معاملات کل بود. روز دوشنبه نیز ارزش معاملات اوراق به ۳۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان افزایش یافت.  

نظرات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

پست های مرتبط